Arbetsflöde för produktion

Automatiseringen på packQ stannar inte förrän i produktionen. Systemet genererar skär- och stansdata som överensstämmer med industristandarder för en sömlös övergång till produktionsfasen.

Arbetsflöde för produktion
  • Exakt producerad
  • Färre kostnader, mer flexibilitet

Exakt producerad

Efter varje beställning skapas tryckdata som integreras i produktionsflödet. Om så önskas genereras standardkompatibla JDF- och XML-filer för utskriftsjobbet och överförs automatiskt. Tryckdata kan också bestå av flera lager, med individuella rader för skärning, vikning och andra förpackningsaspekter. Detta säkerställer att stansar och jobbfickor skapas och överförs korrekt.

Färre kostnader, mer flexibilitet

Med alla dessa parametrar kan processerna automatiseras på ett förnuftigt sätt och produktionskostnaderna optimeras. Som ett resultat har alla en överblick över statusen för utskriftsjobb och kan ingripa om till exempel en kund har skickat felaktiga data.