Web to Pack för flexibla förpackningar

Oavsett om de är tillverkade av plast, aluminium eller papper: Formbara förpackningslösningar är en del av packQ:s standardrepertoar. Allt är möjligt: ståpåsar, transportpåsar, tryckförseglade påsar och mycket mer.

Flexibla förpackningar
  • Alltid det optimala formatet
  • Dimensionsnoggrann sluten
  • Fritt val av material

Alltid det optimala formatet

Systemet klarar utmaningen att visa allt innehåll på ett optimalt sätt med bravur. För varje format där bilder laddas upp för utskrift kan du ange maximal utskriftsstorlek och utfall i backend. packQ beskär sedan automatiskt respektive produkt till lämplig storlek.

Som alltid har din kund möjlighet att följa dessa justeringar live i editorn. På så sätt kan texter, grafik och foton snabbt kontrolleras med avseende på effekt och vid behov justeras eller ersättas.

Dimensionsnoggrann sluten

Särskilt vid utformning av flexibla förpackningar är det viktigt att hålla rätt mått. Den intelligenta märkningen av förpackningssektionerna med innermått, vinklar och skärverktyg i packQ Editor är desto mer praktisk.

Fritt val av material

Plast, aluminium, papper: inga problem. packQ behandlar dem lika. Varje förpackningsmaterial, oavsett hur unikt det är, välkomnas här i stället för att uteslutas.