Produktkonfiguration och beräkning

Tryckspecifikationer kan visas i en list- eller kakelvy för snabb och bekväm konfiguration av dina produkter. Vår innovativa rimlighetskontroll tar automatiskt hänsyn till tryckrelevanta beroenden, t.ex. inline-lackering i den femte tryckenheten.

Produktkonfiguration och beräkning
  • Detaljerad konfiguration
  • Beräknas dynamiskt

Detaljerad konfiguration

Konfigurationsverktyget packQ gör det möjligt att konfigurera kreativa tryckprodukter in i minsta detalj. Beroende på bransch finns olika material och produktionsprocesser tillgängliga: packQ levererar allt från val av papperstyp till färgvariationer och efterbehandlingsalternativ. På så sätt erbjuder du dina kunder en individuell upplevelse och gör det möjligt för dem att förverkliga sina kreativa visioner.

För att spara tid när du konfigurerar produkten analyserar packQ alla utskriftsspecifikationer med en detaljerad rimlighetskontroll. Både små och stora fel identifieras och markeras direkt för ett effektivt arbetsflöde.

Beräknas dynamiskt

Med vår dynamiska prisberäkning kan du enkelt fastställa realistiska priser för prepress, press och postpress. Våra beräkningsformler är baserade på branschstandardkonstanter som installations- och produktionspriser. Detta innebär att du inte behöver gå igenom den tråkiga processen med att beräkna priser, utan kan få korrekta försäljningspriser snabbt och pålitligt.